Arter fra andre lande

Danmark er et lille land, og uagtet, at der kendes over 30.000 arter fra Danmark, så er det blot en brøkdel af den diversitet der findes i resten af verden.

Jeg har været heldig på mine rejser, at finde arter, som ikke findes i Danmark – disse kan ses på nedenstående liste:

 1. Actinopterygii – Blenniiformes – Blenniidae – Salario pavo – Kroatien
 2. Amphibia – Anura – Pelobatidae – Pelobates balcanicus – Grækenland
 3. Amphibia – Anura – Ranidae – Pelophylax epeiroticus – Grækenland
 4. Amphibia – Anura – Ranidae – Pelophylax kurtmuelleri – Grækenland
 5. Amphibia – Caudata – Proteidae – Proteus anguinus – Kroatien
 6. Amphibia – Caudata – Salamandridae – Salamandra salamandra – Grækenland
 7. Arachnida – Araneae – Eresidae – Eresus sp. – Grækenland
 8. Arachnida – Araneae – Filistatidae – Filistata insidiatrix – Malta
 9. Arachnida – Araneae – Lycosidae – Geolycosa vultuosa – Grækenland
 10. Arachnida – Araneae – Salticidae – Heliophanus kochii – Spanien
 11. Arachnida – Araneae – Salticidae – Menemerus semilimbatus – Spanien
 12. Arachnida – Araneae – Salticidae – Philaeus chrysops – Grækenland
 13. Arachnida – Scorpiones – Buthidae – Aegaeobuthus gibbosus – Grækenland
 14. Chilopoda – Scolopendromorpha – Scolopendridae – Scolopendra cingulata – Grækenland
 15. Chilopoda – Scutigeromorpha – Sctugeridae – Scutigera coleoptrata – Grækenland
 16. Insecta – Coleoptera – Cerambycidae – Purpuricenus budensis – Grækenland
 17. Insecta – Coleoptera – Chrysomelidae –  Dicladispa testacea – Grækenland
 18. Insecta – Coleoptera – Curculionidae – Otiorhynchus anthracinus – Grækenland
 19. Insecta – Coleoptera – Glaphyridae – Eulasia pareyssei – Grækenland
 20. Insecta – Coleoptera – Malachiidae – Attulus melittensis – Malta
 21. Insecta – Coleoptera – Meloidae – Mylabris quadripunctata– Grækenland
 22. Insecta – Coleoptera – Tenebrionidae – Omophlus sp. – Grækenland
 23. Insecta – Diptera – Tephritidae – Ceratitis capitata – Malta
 24. Insecta – Hemiptera – Cercopidae – Cercopis arcuata – Grækenland
 25. Insecta – Hemiptera – Lygaeidae – Spilostethus pandurus – Sardinia
 26. Insecta – Hemiptera – Pentatomidae – Nezara viridula – Sardinia
 27. Insecta – Lepidoptera – Erebidae – Grammodes bifasciata – Grækenland
 28. Insecta – Lepidoptera – Hesperiidae – Thymelicus acteon – Grækenland
 29. Insecta – Lepidoptera – Noctuidae – Acronicta rumicis – Grækenland
 30. Insecta – Lepidoptera – Notodontidae – Thaumetopoea pityocampa – Grækenland
 31. Insecta – Lepidoptera – Nymphalidae – Charaxes jasius – Sardinia
 32. Insecta – Lepidoptera – Papilionidae – Iphiclides podalirius – Kroatien
 33. Insecta – Mantodea – Amelidae – Ameles cf. heldreichi – Knæler – Kroatien
 34. Insecta – Mantodea Amelidae – Ameles spallanzania – Grækenland
 35. Insecta – Mantodea – Mantidae – Mantis religiosa – Sardinien, Spanien
 36. Insecta – Mantodea – Rivetinidae – Rivetina balcanica – Grækenland
 37. Insecta – Neuroptera – Ascalapidae – Libelloides lacteusGrækenland
 38. Insecta – Neuroptera – Nemopteridae – Nemoptera coa – Grækenland
 39. Insecta – Orthoptera – Acrididae – Acrida ungarica – Grækenland
 40. Insecta – Orhtoptera – Acrididae – Calliptamus italicus – Sardinia
 41. Insecta – Orthoptera – Gryllidae – Gryllus campestris – Grækenland
 42. Insecta – Orthoptera – Rhaphidophoridae – Dolichopoda kofinasiGrækenland
 43. Malacostrata – Decapoda – Potamon fluviatile – Grækenland
 44. Reptilia – Squamata – Anguidae – Anguis cephallonica – Grækenland
 45. Reptilia – Squamata – Anguidae – Anguis graeca – Grækenland
 46. Reptilia – Squamata – Anguidae – Pseudopus apodus – Grækenland
 47. Reptilia – Squamata – Chamaeleonidae – Chamaeleo chamaeleon – Malta
 48. Reptilia – Squamata – Colubridae – Elaphe quatuorlineata – Grækenland
 49. Reptilia – Squamata – Colubridae – Hierophis gemonensis – Grækenland + Malta
 50. Reptilia – Squamata – Colubridae- Malpolon monspessulanus – Grækenland
 51. Reptilia – Squamata – Gekkonidae – Hemidactylus turcicus – Grækenland
 52. Reptilia – Squamata – GekkonidaeMediodactylus kotschyi Grækenland
 53. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Algyroides nigromaculatus – Kroatien
 54. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Gallotia galloti – Kanariske Øer
 55. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Hellenolacerta graeca – Grækenland
 56. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Lacerta trilineata – Grækenland
 57. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Podarcis filfolensis – Malta
 58. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Podarcis ionica – Grækenland
 59. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Podarcis muralis – Grækenland
 60. Reptilia – Squamata – LacertidaePodarcis peloponnesiacusGrækenland
 61. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Podarcis siculus – Kroatien + Sardinia
 62. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Podarcis tiliguerta – Sardinia
 63. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Podarcis vaucheri – Spanien
 64. Reptilia – Squamata – Lacertidae – Psammodromus algirus – Spanien
 65. Reptilia – Squamata – Phyllodactylidae – Tarentola delalandii – Kanariske Øer
 66. Reptilia – Squamata – Phyllodactylidae – Tarentola mauritanica – Grækenland, Spanien
 67. Reptilia – Squamata – Viperidae – Vipera ammodytes – Grækenland
 68. Reptilia – Testudines – Emydidae – Emys orbicularis – Grækenland
 69. Reptilia – Testudines – Geoemydidae – Mauremys rivulata – Grækenland
 70. Reptilia – Testudines – Testudinidae – Testudo hermanni – Grækenland
 71. Reptilia – Testudines – Testudinidae – Testudo marginata – Grækenland