Aphis jacobaeae

InsekterNæbmundeBladlus

Aphis jacobaeae
Uden Dansk Navn

På en sommerferie til et shelter på Randbøl Hede, med navn Kirstinelyst, bemærkede jeg en lille bladlus på engbrandbæger (Jacobaea vulgaris – tidligere Senecio jacobaeae). Den mindede ikke om bladlus jeg tidligere have set, og derfor forhørte jeg mig hos eksperter for råd, da min eneste mulighed for arten måtte være Aphis jacobaeae – en art hidtil ukendt for Danmark.

Med hjælp fra Roger Blackman, bladlus ekspert, konkluderede jeg, omend belæg manglede, at dette med overvejende sandsynlighed drejede sig om en ny art for Danmark. Den er siden fundet flere steder af andre, og det tyder på, at der blot ikke er kigget godt nok efter.

Ved Susåen, Næstved (juli 2022)
Aphis jacobaeae – on Senecio jacobaea
For 7 år siden, fandt jeg denne art for første gang i Danmark – det var på Randbøl Hede, og siden er den fundet af andre rundt omkring i landet. Selv har jeg ikke set den siden, men jeg har heller ikke kigget meget på brandbæger. Det gjorde jeg idag, og naturligvis er den også på Kulsbjerg. Jeg antager at arten er ganske almindelig, hvis blot man kigger efter.