Diaea dorsata

SpindlereEdderkopperKrabbeedderkopper

Diaea dorsata
Grøn Krabbeedderkop

Diaea dorsata – Herlufholm
Diaea dorsata – Herlufholm
Diaea dorsata – Rørvig
Diaea dorsata – Rørvig
Diaea dorsata – Rørvig