Oxyna parietina

InsekterTovingerBåndfluer

Oxyna parietina
Uden Dansk Navn

Oxyna parietina – Skytteskov
Kulsbjerg Øvelsesterræn, Vordingborg