Paederus riparius

Paederus riparius
Giftig Rovbille

Rovbiller er ofte brune eller sorte, men der er undtagelser, blandt andet den enormt smukke Giftig Rovbille. En lille fin sag, som jager langs brederne af søer og moser, her jager de imellem det døde ved efter smådyr de kan overmande. Deres bid er ikke giftig, men billerne indeholder et giftstof der hedder Pederin, der forhindrer celledeling. Navnlig hunnerne indeholder det i større mængder, hvorimod larver og hanner er knap så giftige. Pederin kan gøre stor skade hvis det kommer i kontakt med hud, så denne bille bør man undlade at komme til at masse.
Som ofte i naturen, så advarer dyret om sin giftighed ved at flashe stærke kraftige farver, så rovdyr straks gøres opmærksom på at holde afstand.

Giften undersøges for mulig gavnlig effekt i forhold til at hindre kræftcellers deling.

Langs den nordvendte bred af et lille vandhul på sydsiden af Knudsskov, Vordingborg, fandt jeg utallige eksemplarer af de skønne biller jagende rundt i den fugtige bundvegetation – de sad ikke stille – men var i konstant bevægelse.