Agelastica alni

DyrerigetInsekterBillerBladbiller

Agelastica alni
Ellebladbille

Næstved Øvelsesterræn, Næstved (Juni 2022)
Tværvej, Næstved (Maj 2022)
Holmegaard Mose, Næstved (Maj 2022)
Agelastica alni – Fensmark
Agelastica alni – Antvorskov