Andrena vaga

DyrerigetInsekterÅrevingedeGravebier

Andrena vaga
Hvidbrystet Jordbi

+ redeparasit (Diptera: Leucophora sp.) – DK, Næstved, Mogenstrup Grusgrav (14. maj 2023)
DK, Vordingborg, Kulsbjerg Øvelsesterræn (7. maj 2023)