Dasytes caeruleus

DyrerigetInsekterBillerMalakitbiller

Dasytes caeruleus
Blå Malakitbille

DK, Næstved, Mogenstrup Grusgrav (14. maj 2023)
Fundet kravlende på en træstamme ved Knudsskov, Vordingborg
Dasytes caeruleus – Næstved Øvelsesterræn