Delphacidae

InsekterNæbmundeSporecikader

Delphax crassicornis – Uden Dansk Navn
Javesella pellucida – Græsplænecikade
Stenocranus minutus – Hundegræscikade
Stenocranus sp. – Uden Dansk Navn