Gonepteryx rhamni

DyrerigetInsekterSommerfugleHvidvinger

Gonepteryx rhamni
Citronsommerfugl

Holmegaard Mose, Næstved (Maj 2022)
Holmegaard Mose, Næstved (Juli 2022)
Genopteryx rhamni – Skytteskov