Gymnoscelis rufifasciata

DyrerigetInsekterSommerfugleMålere

Gymnoscelis rufifasciata
Rødbåndet Dværgmåler

Gymnoscelis rufifasciata – Næstved
Gymnoscelis rufifasciata – Holmegaard Mose
Gymnoscelis rufifasciata – Øllebjerg, Næstved
Gymnoscelis rufifasciata – Næstved