Insecta

DyrerigetInsekter

Coleoptera – Biller
Dermaptera – Ørentviste
Diptera – Tovinger
Ephemeroptera- Døgnfluer
Hemiptera – Næbmunde
Hymenoptera – Årevingede
Lepidoptera – Sommerfugle
Mecoptera – Skorpionsfluer
Neuroptera – Netvinger
Odonata – Guldsmede
Orthoptera – Græshopper
Psocoptera – Bark- og Boglus
Trichoptera – Vårfluer
Zygentoma – Sølvkræ

Ordener der ikke findes i Danmark

Mantodea – Knælere