Otiorhynchus smreczynskii

InsekterBillerSnudebiller

Otiorhynchus smreczynskii
Uden Dansk Navn

Fundet i egen have i mit stenbed