Sphecodes sp

DyrerigetInsekterÅrevingedeVejbier

Sphecodes sp.
Blodbi

I Danmark har vi flere arter af blodbier, navngivet efter deres flotte røde bagkropsfarve… ellers er der ikke meget blodigt over dem. De er stort set umulige at artsbestemme uden at skulle have dem under lup, og det har jeg ikke gjort med denne endnu.

Blodbier er såkaldte kleptoparasitter, og deres værter består primært af andre arter fra samme overordnede familie (familien Vejbier – Halictidae). Hun blodbien finder frem til værtens redekammer, æder værtens æg og placerer sit eget æg i kammeret. Kammeret har den oprindelige vært fyldt med pollen, så blodbilarven klækker til en stor madpakke.

DK, Næstved, Tværvej (9. august 2023)
DK, Næstved, Tværvej (15. juli 2023)
DK, Næstved, Tværvej (15. juli 2023)
DK, Næstved, Tværvej (11. juli 2023)
DK, Næstved, Tværvej (11. juli 2023)
DK, Næstved, Tværvej (7. juli 2023)
DK, Næstved, Tværvej (31. maj 2023)
DK, Svenstrup, Dræstrup (19. maj 2023)
DK, Svenstrup, Dræstrup (19. maj 2023)
DK, Næstved, Tværvej (15. maj 2023)
DK, Vordingborg, Kulsbjerg Øvelsesterræn (7. maj 2023)
DK, Vordingborg, Kulsbjerg Øvelsesterræn (7. maj 2023)
En smuk blodbi fra Åsen, Næstved – den navngivende røde bagkrop lyser tydeligt frem. Benene er fyldt med pollen fra de besøgte blomster

En anden blodbi fra Åsen, Næstved – her har den udover pollen været i karambolage med en del andet materiale.