Triturus cristatus

PadderHalepadderEgentlige Salamandre

Triturus cristatus
Stor Vandsalamander

Triturus cristatus – Holtug Kridtbrud
Triturus cristatus – Præstø
Triturus cristatus – Lellinge
Triturus cristatus – Larvae – Holtug Kridtbrud