Vespa crabro

DyrerigetInsekterÅrevingedeGedehamse

Vespa crabro
Stor Gedehams

DK, Vordingborg, Kulsbjerg Øvelsesterræn (7. maj 2023)
Vespa crabro – Næstved
Vespa crabro – Suserup Skov