Vespidae

DyrerigetInsekterÅrevingedeGedehamse

Ancistrocerus sp. – Uden Dansk Navn
Vespa crabro – Stor Gedehams
Vespula germanica – Tysk Gedehams
Vespula rufa – Rød Gedehams
Vespula vulgaris – Almindelig Gedehams