Yponomeuta cagnagella

DyrerigetInsekterSommerfugleSpindemøl

Yponomeuta cagnagella
Benvedspindemøl

DK, Vordingborg, Kulsbjerg Øvelsesterræn (9. juni 2023)
DK, Vordingborg, Kulsbjerg Øvelsesterræn (9. juni 2023)