Anguis fragilis

KrybdyrSkælklædte KrybdyrStålorme

Anguis fragilis
Stålorm

Kulsbjerg Øvelsesterræn, Vordingborg
Anguis fragilis – Møn
Anguis fragilis – Kulsbjerg Øvelsesterræn
Anguis fragilis – Knudshoved Odde
Anguis fragilis – Knudshoved Odde – Juvenile
Anguis fragilis – Holmegaard Mose