Bufo bufo

DyrerigetPadderSpringpadderTudser

Bufo bufo
Skrubtudse

Privat Samling (2016)
Privat Samling (2016)
Herlufholm, Næstved (September 2022)
Herlufholm Skov, Næstved (Juli 2022)
Herlufholm Skov, Næstved (Juli 2022)
Kulsbjerg Øvelsesterræn, Vordingborg
Bufo bufo – Male – Rønnebæksholm
Bufo bufo – Rye
Bufo bufo – Rye
Bufo bufo – Næstved