Anura

DyrerigetPadderSpringpadder

I Danmark har vi 11 arter hjemhørende springpadder, fordelt på fem forskellige familier. Derudover har vi i Fælledparken i København, en population af en art latterfrø fra Balkan, der for mange år siden er sat ud og har etableret sig i søen her. Den har heldigvis ikke spredt sig fra området – men synes at opretholde sin bestand på stedet.

Bombinatoridae – Klokkefrøer
Bufonidae – Tudser
Centrolenidae – Glasfrøer
Ceratophryidae – Hornfrøer
Dendrobatidae – Giftfrøer
Hylidae – Løvfrøer
Hyperoliidae – Sivfrøer
Mantellidae – Mantellaer
Microhylidae – Snævermundede Frøer
Pelobatidae – Løgfrøer
Pelodryadidae – Uden Dansk Navn
Phyllomedusidae – Rødøjet Løvfrø
Pipidae – Sporefrøer
Ranidae – Egentlige Frøer