Meiosimyza platycephala

DyrerigetInsekterTovingerLøvfluer

Meiosimyza (Lyciella) platycephala
Uden Dansk Navn

Meiosimyza (Lyciella) platycephala – Næstved
Meiosimyza (Lyciella) platycephala – Næstved