Natrix natrix

DyrerigetKrybdyrSkælklædte KrybdyrSnoge

Natrix natrix
Snog

Snogen er vidt udbredt i Danmark – og findes typisk de steder hvor der også er padder. I Danmark er hovedføden for arten forskellige springpadder – som den aktivt jager. Når den har fanget en frø eller tudse bliver denne slugt levende, hvilket kan lyde barskt, da frøen ofte brokker sig undervejs.

Snogen har flere forskellige underarter i Europa – den danske snog er typeformen og kaldes Natrix natrix natrix.

Næstved, Herlufholm (20. april 2023)
Næstved, Herlufholm (20. april 2023)
Næstved, Herlufholm (20. april 2023)
Næstved, Herlufholm (20. april 2023)
Næstved, Herlufholm (20. april 2023)
Næstved, Herlufholm (20. april 2023)
Næstved, Herlufholm – april 2023
Næstved, Herlufholm – april 2023
Næstved, Herlufholm – april 2023
Næstved, Herlufholm – april 2023
Herlufholm – april 2023
Herlufholm – april 2023
Herlufholm – april 2023
Herlufholm – april 2023
Herlufholm – april 2023
Herlufholm – april 2023
Natrix natrix – Avnø
Natrix natrix – Avnø
Natrix natrix – Avnø
Natrix natrix natrix – Holmegaard Mose
Natrix natrix natrix – Denmark, Næstved – Fredskov – DOR
Natrix natrix natrix – Denmark, Ordrup Skov – Nesting Area
Natrix natrix natrix – Denmark, Enø – Shed Skin
Natrix natrix natrix – Denmark, Knudshoved Odde
Natrix natrix natrix – Denmark, Knudshoved Odde
Natrix natrix natrix – Denmark, Knudshoved Odde
Natrix natrix natrix – Denmark, Knudshoved Odde – eating frog
Natrix natrix natrix – Denmark, Holmegaard Mose
Natrix natrix natrix – Denmark, Holmegaard Mose
Død unge fundet indtørret ved Kulsbjerg Øvelsesterræn

Udenfor Danmarks grænser, er snogen vidt udbredt – og den er opdelt i flere seperate underarter – hvis status dog ikke altid er lige klar.

De græske dyr er i mange år blevet kaldt Natrix natrix persa, men nyere studier, viser at persa faktisk er et synonym til Natrix natrix scutata – som er den østligste underart. På Balkan og det vestlige Tyrkiet har vi derimod med en hidtil overset underart at gøre – og for denne er det gamle navn moreotica (Bedriaga, 1882) blev revalidet. Derfor kaldes dyrene fra dette område nu Natrix natrix moreotica (Asztalos et al, 2021).
Strofylia National Park, Greece
Natrix natrix persa
Natrix natrix schweizeri
Natrix natrix natrix – Juvenile feeding on mouse pinky

Literatur:

Asztalos, M., D. Ayaz, Y. Bayrakci, M. Afsar, C.V. Tok, C. Kindler, D. Jablonski & U. Fritz. 2021. It takes two to tango – Phylogeography, taxonomy and hybridization in grass snakes and dice snakes (SerpentesNatricidaeNatrix natrixN. tessellata). Vertebrate Zool., 71: 813-834.