Testudo hermanni

KrybdyrSkildpadderLandskildpadder

Testudo hermanni
Græsk Landskildpadde

Den græske landskildpadde, er den skildpadde de fleste tænker på, når de forestiller sig en rigtig skildpadde. Buldozere der mosler rundt som firbenede hjelme. Den græske landskildpadde er da også udbredt over store dele af sydeuropa, fra Spanien og Frankrig i vest – via Italien, Rumænien, Bulgarien og Balkan til Grækenland og Tyrkiet.

I vest finder vi nominatformen – Testudo hermanni hermanni, og mod øst har vi underarten Testudo hermanni boettgeri. Sidstnævnte er oftest større og mere grov og mørk i farve – men arten er meget variable og dyr fra Istrien er f.eks. meget lyse. Taksonomien for denne art har igennem årene givet mange grå hår i hovedet, da de vestlige dyr i mange år blev kaldt Testudo hermanni robertmertensi (opkaldt efter den verdensberømte tyske herpetolog Robert Mertens) – og de østlige dyr blev regnet for værende nominatformen.
Udover at der har været rodet rundt i, hvad der var nominatform og hvad der ikke var, så er der beskrevet flere underarter for forskellige populationer – f.eks. hercegovinensis – og så vidt jeg kan forstå også en for dyr fra Peloponnes – men disse regnes umiddelbart ikke som værende gyldige, netop fordi der er enormt stor variation indenfor arten.

Indtil 80’erne blev arten, navnlig i Balkan høstet kraftigt til kæledyrsindustrien – hvor de ofte led en krank skæbne som gulvskildpadder og legetøj. Heldigvis er den tid ovre, og dyrene i naturen for nu lov at leve med andre udfordringer – som habitatødelæggelser og truslen fra kraftig trafik.

I slutningen af maj 2022, fandt jeg lidt eksemplarer af denne fantastiske art på den græske halvø Peloponnes.

I et vådområde, hvor vi også fandt Europæisk Sumpskildpadde og andre arter, gik jeg og kiggede efter dyr ved nogle buske, og pludselig fik jeg øje på dette smukke individ, der tøffede rundt og passede sig selv i formiddagssolen.
Strofylia National Park, Grækenland
Kort efter fandt jeg på en lille skråning, tre andre individer – alle i fantastisk flot stand – en af dem var dette smukke ungdyr 
Strofylia National Park, Grækenland
Endnu en voksen blev fundet denne formiddag – i sin naturlige habitat. Desværre ligger der meget affald og flyder i naturen i Grækenland. Kønt er det ikke, og det gavner næppe naturen i området. Navnlig vandflasker så vi ofte smidt tilfældige steder. Tilgangen til affald er væsentligt anderledes, fra hvad vi kender fra Danmark – hvor der står skraldespande stort set alle steder. Interssant er det dog, at netop bunker med skrald ofte kan være enormt gode steder at lede efter krybdyr – da f.eks. tagplader, metalplader mm. holder godt på varmen, giver gode skjul mm. Strofylia National Park, Grækenland.
Det var varmt sidst i maj – med dagstemperaturer i skyggen på omkring 30-32 grader – og derfor var dyrene primært aktive i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Når varmen kom snigende søgte de skjol i den høje vegetation in skyggen. Her har en skildpadde stukket hovedet i busken og møvet sig så langt og godt ned som overhovedet muligt.
Strofylia National Park, Grækenland
En flot stor skildapdde vi fandt i skyggen om aftenen.
Strofylia National Park, Grækenland
Græsset var stadigt højt og saftigt – og en del områder synes at stå udyrket hen – hvilket gav mulighed for en masse urter til at vokse op. I disse områder fandt vi en del skildpadder. I andre dele af Peloponnes, var jorden allerede sveden og her fandt vi ikke meget liv. Derudover er store dele af Peloponnes dyrket – og dermed typisk biologisk ret uinteressant.
Endnu en skildpadde, denne fandt vi på parkeringspladsen udenfor en privatejet restaurant. Peloponnese, Grækenland
Denne flotte store mørke skildpadde, fandt vi krydsende en vej, nær en stor kunstig sø i det nordlige Peloponnes. Vi tog den naturligvis til side – men om den siden er kravlet ud på vejen igen, kan vi ikke vide – Vi så faktisk ingen overkørte landskildpadder på turen og fandt ingen med skader – men der er igen tvivl om at trafikken slår en del ihjel – da de bestemt ikke er hurtige til at krydse.
Peloponnese, Grækenland
Testudo hermanni