Ranidae

DyrerigetPadderSpringpadderEgentlige Frøer

De egentlige frøer, er dem de fleste forbinder med “rigtige” frøer – altså langbenede hoppende frøer, der ofte ses ved vandhuller, hvor de lægger masser af æg og som fylder vandhullerne med haletudser, som man kan følge udviklingen af sommeren over.

I Danmark har vi fem arter, og jeg vil her illustrere dem jeg har fundet gennem årene.

Pelophylax epeiroticus – Uden Dansk Navn
Pelophylax esculentus – Grøn Frø
Pelophylax kurtmuelleri – Balkan Latterfrø
Rana arvalis – Spidssnudet Frø
Rana dalmatina – Springfrø
Rana temporaria – Butsnudet Frø