Lacertidae

KrybdyrSkælklædte KrybdyrFirben

I Danmark har vi to arter af egentlige firben. Familien hører til det vi kalder “Den Gamle Verden” – og er udbredt med stor artsdiversitet i Europa, Asien og Afrika. Over 300 arter er beskrevet.

Lacerta agilis – Markfirben
Zootoca vivipara – Skovfirben

Arter der ikke træffes i Danmark

Podarcis peloponnesiacus – Peloponnesisk Murfirben