Lacertidae

DyrerigetKrybdyrSkælklædte KrybdyrFirben

I Danmark har vi to arter af egentlige firben. Familien hører til det vi kalder “Den Gamle Verden” – og er udbredt med stor artsdiversitet i Europa, Asien og Afrika. Over 300 arter er beskrevet.

Lacerta agilis – Markfirben
Zootoca vivipara – Skovfirben

Arter der ikke træffes i Danmark

Algyroides nigromaculatus  – Dalmatisk Kølfirben
Gallotia galloti – Vestkanarisk Firben
Hellenolacerta graeca – Græsk Klippefirben
Lacerta trilineata – Vestligt Stort Smaragdfirben
Podarcis filfolensis – Maltesisk Murfirben
Podarcis ionicus – Ionisk Murfirben
Podarcis muralis – Murfirben
Podarcis peloponnesiacus – Peloponnesisk Murfirben
Podarcis siculus – Ruinfirben
Podarcis tiliguerta – Tyrrhensk Murfirben
Podarcis vaucheri – Andalusisk Murfirben
Psammodromus algirus – Algiersk Sandløberfirben