Rana temporaria

PadderSpringpadderEgentlige Frøer

Rana temporaria
Butsnudet Frø

Rana temporaria – Vig
Rana temporaria – Norddjurs
Rana temporaria – Norddjurs