Tettigoniidae

DyrerigetInsekterGræshopperLøvgræshopper

Conocephalus dorsalis – Sivgræshoppe
Leptophyes punctatissima – Krumknivgræshoppe
Mecocnema thalassinum – Egegræshoppe
Metrioptera brachyptera – Hedegræshoppe
Phaneroptera falcata – Seglgræshoppe
Pholidoptera griseoaptera – Buskgræshoppe
Tettigonia viridissima – Stor Grøn Løvgræshoppe

Arter der ikke findes i Danmark

Eupholidoptera megastyla – Uden Dansk Navn
Poecilimon sp. – Uden Dansk Navn